AkiK Pohjoisen Kuningas

Kaikki blogit puheenaiheesta Virkavastuu

Viikko viitottuna: esteettömyys, virkavastuun toteutuminen?

Viime viikolla vietettiin esteettömyyspäivää. Koska olen "perushullu professori" niin minun pitää nyt tähänkin asiaan ilmaista oma kummallinen näkemykseni. Mielipiteenihän ovat aina "kummallisia"(?). Kynnys ry:n asiantuntija totesi TV-uutisessa:  Valvonta pitää saada toimimaan. Määräysten rikkomisesta pitää tulla kunnon sanktiot.

Äärinaivit päättäjät erityiskohteluineen

Suomesta on matkustanut Irakin ja Syyrian taistelualuille lähemmäs sata henkilöä.

Sisäministeriöltä odottaisi vahvaa reaktiota kansalaisten turvallisuuden eteen. Tekojen sijaan viime maaliskuussa julkaistiin 48-sivuisen pohdinta mahdollisista toimenpiteistä.

SAIRAANHOITAJA LÄÄKÄRIN HOMMISSA HOITOVASTUUN KUSTANNUKSELLA

Terveysaseman sairasvastaanotolle tulevan potilaan ottaa Oulussa vastaan lääkärin asemesta yhä useammin hoitaja. Oulun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannolle hiljattain asetetun tavoitteen mukaan 35 prosenttia sairasvastaanotolle tulevista potilaista hoidetaan jatkossa päivystävän sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan voimin.

Päätöksien väärä soveltaminen

Tässä malliesimerkki siitä, mitä oikeusvaltio Suomessa voidaan tehdä vastoin KHO:n päätöstä.

Liikesalaisuuksien salaisuudet

Osakeyhtiö on sujuva ja pätevä muoto monelle julkisen vallan järjestämälle toiminnalle. Viime aikoina osakeyhtiöittäminen on ollut esillä ja puheiden aiheena enemmän kuin koskaan.

Julkisen vallan perustamien osakeyhtiöiden toimintaa ja tarpeellisuutta arvioitaessa pitäisi miettiä kahta ongelmaa: liikesalaisuuksia ja virkavastuuta.

 

Ministeriön valitut palat

Alkusyksystä 2015 sisäministeriö yritti "puolisalaa" ohjailla kansan huomiota pois hallitsemattoman turvapaikanhakijatilanteen kielteisistä vaikutuksista pyytämällä valikoituja viestintä- ja mainostoimistoja sekä yritysmaailman ja järjestöjen edustajia kehittelemään myönteisiä juttusarjoja ja kampanjoita turvapaikanhakijoista (YLE 2.11.2015).

Virkavastuu ei takaa hyvää palvelua

Perustuslain paljon keskusteltu 124 pykälä kieltää merkittävän julkisen vallan osoittamisen muulle kuin viranomaiselle. Sama perustuslain kohta säätää lisäksi, että julkista valtaa voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla säätämällä. Turun Sanomien paljastamat vakavat puutteet potilaiden hoidossa Kupittaan psykiatrisella suljetulla osastolla osoittavat, ettei virkavastuu yksin takaa hyvää hoitoa.

 

Suomen Perustuslakia pitää kunnioittaa

Kansalaisaloitepalvelussa on Suomen Perustuslakia koskeva aloite:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1494

"Perustuslain rikkomisen estämiseksi ja sen noudattamiseksi kaikessa virka-, lainkäyttö- ja lainsäädäntötoiminnassa perustetaan Perustuslakituomioistuin.

Asian voi saattaa vireille jokainen milloin tahansa. Asiassa on ratkaisupakko. Perustuslain vastainen asia ei vanhene."

 

Hallintoalamainen vastuussa viranomaisohjeista

Mä kirjeen kelalta sain …………

Kela on tehnyt työtään ja ilmoittanut, että se tarvitsee selvityksen perhe-etuuksien kuulumisesta minulle. Asia ok. Työskentelen Islannin lipun alla laivassa joka seilaa Norjassa pitkään. Koska se on Norjassa niinkin pitkään töissä, Norja on oikeutettu verottamaan palkkaamme. Samalla Norja huolehtii kaikista minulle omana henkilönä kuuluvista sosiaalietuuksista. Kaikki tähän mennessä hienosti.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä