AkiK Pohjoisen Kuningas

Työttömät ovat laiskoja ja yrittäjät veronkiertäjiä

Suurin osa työttömistä on siis työttömänä, koska ovat laiskoja, eikä heitä työnteko kiinnosta. Yrittäjät taas kiertävät veroja sen minkä ehtivät, ja monet perustavat jopa yrityksen tarkoituksenaan pelkästään kiertää veroja.

Näin sanotaan tai ainakin väitetään muiden sanovan.

Lausahdukset ja mielikuvat ovat vahvoja. Niiden pohjalta tehdään politiikkaa aivan Suomen korkeimmalla poliittisella tasolla. Potentiaalisten väärinkäytösten vuoksi sekä työhaluisen työttömän että rehellisen yrittäjän elämästä tehdään pahimmillaan helvettiä, keveimmilläänkin ikävää byrokratiassa tarpomista.

Henkilökohtaisesti en usko kummankaan väitteen pitävän suurimman osan kohdalla paikkansa ja tilastot ovat pitkälle samaa mieltä kanssani. Laiskoja ja epärehellisiä ihmisiä eittämättä on olemassa. Se, että muutama yksilö on kykenemätön tai haluton, ei pitäisi olla syy säännellä muita kuoliaaksi. Etuisuuksia ja lain aukkoja hyväksi käyttävien henkilöiden määrä on vakio; heitä on aivan saman verran kannustavassa kuin tiukasti säännellyssä järjestelmässä.

Nykyisellään lait määritellään kuvitellen, ettei esteistä ja byrokratiasta koidu minkäänlaisia kustannuksia vaan jokainen säännös tuottaa vain sen tuloksen mitä sen on toivottu tuottavan. Vaihtoehtoiskustannukset jäävät laskematta vaikka niiden vaikutus olisi yhtä kouriintuntuva pitkällä aikavälillä kuin suorat kustannukset ja lopulta kustannus voi nousta helposti suuremmaksi kuin tiukan kurin tuoma lisätulo. Aina kun yrittäjä täyttää lappusia, hän ei toimi yrittäjänä.

Esimerkkinä voisi mainita SDP:n kuvitelmat massiivisesta harmaasta taloudesta, jonka kitkemisellä voitaisiin saada valtion kassaan miljardiluokan veropotti. Todellisuudessa pääosa tuosta harmaasta taloudesta on naapuriapua, halkojen myyntiä ja pullojen keruuta. Vaihtoehto niille ei ole verojen maksu lakia noudattaen, vaan kieltäytyminen koko kanssakäymisestä. Tämä taas leikkaisi jo valmiiksi alhaista taloudellista toimintaa.

Työllistymisestä ja työllistämisestä pitäisi tehdä siis huomattavasti helpompaa ja samalla tehdä myös verojen maksamisesta ja työttömyysturvan hankkimisesta helppoa ja tasapuolista. On vahingollista kansantaloudelle, valtiontaloudelle ja yksilön omalle taloudelle kun pikkutarkalla sääntelyllä vaikeutetaan vapaaehtoista taloudellista toimintaa.

Keskitytään jatkossa mahdollisuuksien tarjoamiseen niille henkilöille, jotka haluavat toimia aktiivisesti ja rehellisesti. Jätetään yhteistyökyvyttömät vähemmälle huomiolle, vaikka se liskoaivoissa tuntuisikin väärältä. Näin ohjataan vähäiset varat oikeaan käyttöön ja maksimoidaan hyvinvointi ja talouskasvu.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän JuhaKuusama kuva
Juha Kuusama

Kirjoitit, että "Etuisuuksia ja lain aukkoja hyväksi käyttävien henkilöiden määrä on vakio; heitä on aivan saman verran kannustavassa kuin tiukasti säännellyssä järjestelmässä." Uskaltaisin jopa väittää, että avoimessa ja kannustavassa järjestelmässä heitä on reilusti vähemmän. Olemme kaikki diinä mielessä laiskoja, että menemme vaivattominta reittiä päämäärään. Jos sääntöjen mukaan toimiminen on helppoa ja säännöt koetaan reiluiksi, näin tehdään. Jos sääntöjen mukaan toimiminen on vaikeaa, työlästä ja säännöt koetaan kiusaamiseksi, mennään silti helpointa reittiä - ainakin silloin, jos rangaistuksen riski on pieni.
Yrittäjänä olen joskus joutunut rikkomaan sääntöjä ihan siksi, ettei sääntöjen noudattaminen ollut mitenkään mahdollista. Kun yhtäältä määrätään, että asia pitää tehdä tavalla A ja toisaalla, että asia pitää tehdä tavalla B, eikä A ja B ole sovitettavissa, niin tein tavalla C joka oli helpoin.

Käyttäjän AkiK kuva
Aki Kivirinta

Olet todennäköisesti oikeassa. Sosiaalitukijärjestelmä on sellainen että se kannustaa olemaan tekemättä mitään, samoin yrittäjä voi törmätä usein tilanteeseen jossa ainut mahdollinen tapa toimia on laiton tai harmaata aluetta.

Tarkoitinkin noita henkilöitä joiden toimintaa varsinaisesti yritetään rajata. Sitten siinä sääntelyn ohella luodaankin liuta uusia laiskottelijoita ja lain rikkojia.

Käyttäjän NiemiMatti kuva
Matti Niemi

Kyllä sosiaalitukijärjestelmässä kannustavuuttakin on tiettyyn pisteeseen saakka. Toimeentulotuen saajakin saa tiettyyn summaan saakka palkastaan 20% muun lisäksi käteen. Kuitenkin ilmeisesti vain yksi henkilö per talous.

Pekka Iiskonmaki

''Työttömät ovat laiskoja ja yrittäjät veronkiertäjiä.''

Lisäksi verottajan mukaan harmaatalous on 20 miljardia, joka on uusi maailmanennätys suhteessa BKT:hen.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Haluaako Suomi testata nuorten, alle 30-vuotiaiden, ilman määräaikaisuuden perustetta tehtävillä työsopimuksilla EU:n perusoikeuskirjan ulottuvuutta? Kannattaisikohan?

Ks. alla:

- -"Asiassa C-144/04 Mangold oli kyse yksityisten subjektien välisestä asiasta, joka koski ikään perustuvaa syrjintää työelämässä. Asiassa oli solmittu määräaikainen työsopimus 56-vuotiaan henkilön kanssa, joka sittemmin riitautti sopimuksen määräaikaisuuden. Työsopimuksen määräaikaisuutta perusteltiin työnantajan puolelta saksalaisella lainsäädännöllä, joka salli työnantajien solmia iäkkäiden työntekijöiden kanssa määräaikaisia työsopimuksia ilman muutoin edellytettäviä erityisiä perusteita.

Unionin tuomioistuin käsitteli tuomiossaan syrjintäkiellon periaatetta ja päätyi siihen, että unionin oikeus muodosti esteen sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, joka oikeuttaa rajoituksetta tekemään määräaikaisia työsopimuksia iäkkäämpien henkilöiden kanssa.

Myös asiassa C-555/07 Kücükdeveci unionin tuomioistuin hyväksyi ikään perustuvan syrjinnän kiellon periaatteen unionin oikeuden yleiseksi periaatteeksi. Ratkaisunsa perusteluissa tuomioistuin nimenomaisesti viittasi perusoikeuskirjan syrjinnän kieltoa koskevaan 21 artiklaan sekä Lissabonin sopimuksen 6 artiklaan, jonka mukaan perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla."

Lähde:

https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsinginhovioikeus...

Käyttäjän AkiK kuva
Aki Kivirinta

Totta, olisikin parempi että irtisanomista helpotettaisiin aivan kaikissa väestöryhmissä, eikä määräaikaisuuttakaan välttämättä tarvitsisi perustella.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Edelliseen kommenttiini liittyen:

"Syrjinnän kielto lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä

9. Asiassa sovellettavan työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan, sellaisena kuin lainkohta oli 20.1.2004 annetussa, 1.2.2004 voimaan tulleessa laissa 23/2004, työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan säännöksessä nimenomaan mainittujen perusteiden taikka muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Syrjintäperusteiden luettelossa on mainittu ammattiyhdistystoiminta. Siitä, mitä syrjinnän käsitteellä tarkoitetaan, vastatoimien kiellosta ja todistustaakasta syrjintäasiaa käsiteltäessä säädetään yhdenvertaisuuslaissa (21/2004). Vastaava syrjintäkielto sisältyy nykyään 1.1.2015 voimaantulleen yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 8 §:ään." - -

Lähde alla:

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2016/201600...

Toimituksen poiminnat